FAQ

Er custom fitting noget for mig?

Vi anbefaler alle spillere at gennemgå en custom fitting. Gerne så tidligt som muligt. En custom fitting hjælper på spillerens rytme, balance, energioverførsel og boldtræf, alle faktorer der er vigtige uanset niveau.

Begynder:
For begynderen tages der udgangspunkt i spillerens potentiale, evner og fysik. Da svinget for mange ikke er stabilt endnu, kan enkelte slag være nok til, at kunne vejlede omkring det optimale udstyr. Vi tilpasser udstyret efter spillerens fysik, så længden er korrekt og grippet har den rette tykkelse. 


Mellemspiller:
Mellemspilleren vil ofte opnå mange fordele ved, at gennemgå en personlig golf fitting. Korrekt tilpasset udstyr hjælper ikke kun det fysiske aspekt. En custom fitting hjælper vigtigst af alt på spillerens rytme, timimng, balance, energioverførsel og boldtræf.


Elitespiller:
For elitespilleren fintunes udstyret, som igen hjælper på rytmen, timingen og stabiliteten - noget som smitter af på tilliden før slaget skal udføres. Med en personlig fitting bliver du med andre ord helt skarp.


Så hvad enten du er begynder, øvet eller elitespiller, vil en omhyggelig og professionel golf fitting øge dine forudsætninger for at sænke dit handicap og blive en bedre spiller. Book en fitting i dag.Hvilke ting vil gennemgås i forbindelse med din fitting?

Første trin i din fitting er en personlig snak om dine evner og dine ønsker til at forbedre dit spil, hvorefter vi vil gennemgå dit nuværende golfsæt. I fitting-centeret kan du blive opmålt til jern, køller og wedges. Vi vil komme med konkrete forslag til hvilke modeller, vi bør starte med. Skulle du have specifikke ønsker til produkter du ønsker at prøve, skal du blot informere os om det. Så ser vi på det. I forbindelse med fittingen vil du slå slag med dit eget udstyr, hvor vi måler og analyserer hastigheden og positionerne på b.la. køllehoved, bold, spin og andet. Dette hjælper til at finde frem til din måde at slå slagene på og og giver et overblik over hvor der kan/skal sættes ind for at optimere. Under fittingen kan du følge med på en computerskærm, hvordan dine slag har udformet sig og opleve de karakteristika som er fremkommet. Dataene hjælper os til at justere og afprøve, indtil vi finder den optimale sammensætning mellem køllehoved og skaft til dig.

Din personlige golf fitting tager ca. en time. Efter fittingen opsamles data, hvorefter udstyret opmåles efter din fysik. I denne proces tager customfitteren udgangspunkt i din svingrytme og dit svingplan inden det endelige produkt fastlægges.


Hvad bliver målt?

Boldens flugt:
En korrekt udgangsvinkel og den rigtige spin-rate på bolden, sikrer optimal længde og kontrol. En bold-flugt som er for lav kommer af at der ikke er nok backspin på bolden. Dette kan betyde, at bolden dykker for hurtigt og dermed ikke opnår maksimal længde. En bold, som flyver for højt kommer af for meget backspin. Dette er også medvirkende til at mindske længden. Flugten vil starte lavt for derefter hurtigt stige og derfra falde lige ned. Den bedste bold-flugt starter på en relativ høj udgangsvinkel og stiger med en konstant kraft, hvilket betyder et formindsket træk i bolden og maksimalt løft. 


Måling af side-vinkel og spin:
Køller som ikke er fittet/bygget korrekt kan resultere i slag, som enten trækker til venstre eller højre - samt tab of køllehoved kontrol. Vi kan hjælpe til at finde ud af hvad din normale type af slag er – draw/hook, fade/slice eller lige og derfra anbefale og tilpasse de produkter, som passer bedst til dit spil.


Sving og boldhastighed:
Vi vil se nærmere på din svinghastighed, positioner og sving-teknink. Har vil vi gennemgå hvad der forudsager slagets effektivitet i bolden og optimerer dit nye golfudstyr efter disse parametre. Vi er også opmærksomme på kraft-overførselen fra udstyr til bold. Alt sammen noget der  hjælper med til du oplever spillet bliver lettere og sjovere.


Angrebs vinkel og boldkurve:
En spiller med en stejl angrebs-vinkel har tendens til at slå ned på bolden medens en spiller med et mere ‘fejende’ slag rammer bolden mere plant og nogen gange endda på vej op i svinget. Når vi kender din angrebsvinkel og dine sving-positioner, er det lettere for os at finde den optimale sammensætning af model, skaft og hældning på produktet.


Sving-vægt:
Sving-vægt er en numerisk værdi, der viser balance-punktet i udstyret. Jo lavere sving-vægt ( f.eks. C8 ) får køllehovedet til at føles lettere end en højre numerisk værdi. ( f.eks. D3 ) Det betyder i praksisk at den korrekte sving-vægt er individuel og optimerer din timiing, som resulterer i solidt boldtræf og derved mere længde og kontrol.


Lie:
Et lie som er for opret kan resultere i slag som trækker venstre (for højre-hånds spillere). Et lie som er for fladt kan resultere i slag som trækker til højre (for højre-hånds spillere). Når du har produkter som er korrekt tilpasset med korrekt lie, så vil det hjælpe til at stabilisere dine slag.Booking / Hvad koster det?

Book en fitting i Fittingstudierne i Jylland Her: info@golfnetworkdenmark.dk eller på telefon 6043 6566
Custom-fittingen koster kr. 750,00 i Jylland studierne der modregnes ved køb over min. kr. 4.000,00

Book en fitting i Fittingstudie Sjælland her: kim.green.olesen@gmail.com eller på telefon 4060 8980
Custom-fittingen koster kr. 750,00 på Sjælland, der modregnes ved køb over min. kr. 4.000,00